Informace zde se nedoplňují automaticky, proto je zde nějaké nemalé zpoždění, stejně jako platby.

Přihlášení lidé 2018

St.č.
Příjmení
Jméno
Ročník
Zaplaceno*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Přihlášené týmy 2018

Poř.č
Tým
Sportovec 1
Sportovec 2
Sportovec 3
Zaplaceno*
1
2
3

 

Přihlášené štafety 2018

Poř.č
Název štafety
Plavec
Cyklista
Běžec
Zaplaceno*
1
2
3
4
5
6

 Zaplaceno* - Ano(U)-zaplaceno na ucet, Ano(J)-Jarda, Ano(P)-Pavel, Ano(L)-Hostinec u Lípy