Aktualizace 1.1.2019 – Toto už dávno neplatí, protože to nikdo nedoržuje. Takže platí jenom žlutá karta 50 kč a červená 100kč.

 

V rámci lepší závěrečky a lepšího vedení klubu byly zavedeny pokuty a to ve třech skupinách. Aktualizováno dne 18.3.2015 a od toho dne platné.

Mravnostní pokuty – vycházejí z obecných pravidel klubu
Název pokuty Popis pokuty
Pozdní příchod 25 Na zápas je nutné se dostavit vždy minimálně 5 minut před
zahájením zápasu. Rozhodující je čas pokladníka či vedoucího.
Neomluvený zápas 25

50
Zápas může být omluven nejpozději 2 hodiny před začátkem
zápasu. Pozdější omluva je pokutována v poloviční výši.
Opět dle času pokl. nebo vedoucího.
Gól v sezoně 25 Pokud hráč nevstřelí žádný gól za celou sezonu. Dále když
golman nevychytá jedinou nulu za celou sezonu. Golman
se může vykoupit tím, že za sezonu vstřelí gól. Tato pokuta
se vztahuje i na pendlery. (Pendler je hráč se střídavým
startem = může hrát za 2 týmy klubu)
Gól nováčka 25 Platí pouze pro nového člena našeho klubu jako zápisný gól.

 

Provozní pokuty které jsou obecně dané soutěžním řádem malé kopané
Název pokuty Popis pokuty
Nepřinesení balonu
pověřenou osobou
100 Když před zahájením zápasu není zajištěn jediný balon plně
způsobilý ke hře.
Neozn. kapitána
kapitán. páskou
100 Pokud není kapitán označen kap.páskou.(Musí si ji zajistit)
Nepřinesení dresů
pověřenou osobou
(Pozn.: Dresy
musí být jednotné)
50
x

100
x
Pokud nejsou kompletně rozdány všechny dresy, tak je nutné
zajistit donesení nerozdaných dresů na každý zápas. Za každý
nedonesený dres je pokuta 50Kč při počtu rozdaných
dresů překračující 10 včetně. Při menším počtu rozdaných
dresů je pokuta 100Kč za každý nepřinesený dres. Tato osoba
je povinná zajistit i kapitánskou pásku.
Žlutá karta 50 — no comment —
Žlutá karty-KECY 75 Obdržená žlutá karta za slovní vyjadřování.
Červená karta 100

150
Výše pokuty dle součtu předchozích žlutých, ale min. 100Kč.
Pokud je obdržena č.karta přímo, potom je přímá pokuta
100Kč. Pokud je červená obdržená za “kecy”, pak 150Kč.

 

Další postihy jsou libovolně na vedoucích a pokladníkách…  ale toto je ceník, který platí !! Váš aktuální stav pokut najdete v levém menu pod názvem “Pokuty”.